Surah AL Fajr الفجر Terjemah Bahasa Indonesia

Terjemahan/Arti Surah Al Fajr Dalam Bahasa Indonesia.
Surah yang ke-89 dalam Al Qur’an dan terdiri dari 30 ayat.الفجر
Al Fajr -Fajar


89:1 Demi fajar,


89:2 dan malam yang sepuluh,


89:3 dan yang genap dan yang ganjil,


89:4 dan malam bila berlalu.


89:5 Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal.


89:6 Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum ‘Aad?


89:7 (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi,


89:8 yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain,


89:9 dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah,


89:10 dan kaum Fir’aun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak),


89:11 yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri,


89:12 lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu,


89:13 karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab,


89:14 sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.


89:15 Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia akan berkata: “Tuhanku telah memuliakanku”.


89:16 Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata: “Tuhanku menghinakanku”.


89:17 Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim,


89:18 dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,


89:19 dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil),


89:20 dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.


89:21 Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-turut,


89:22 dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris.


89:23 Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.


89:24 Dia mengatakan: “Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini”.


89:25 Maka pada hari itu tiada seorangpun yang menyiksa seperti siksa-Nya.


89:26 dan tiada seorangpun yang mengikat seperti ikatan-Nya.


89:27 Hai jiwa yang tenang.


89:28 Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.


89:29 Maka masuklah ke dalam jama’ah hamba-hamba-Ku,


89:30 masuklah ke dalam surga-Ku.Updated: 18/12/2014 — 11:22 pm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.