Surah Al Haqqah الحاقة Terjemah Bahasa Indonesia

Terjemahan/Arti Surah Al Haqqah Dalam Bahasa Indonesia.
Surah yang ke-69 dalam Al Qur’an dan terdiri dari 52 ayat.



الحاقة
Al-Haqqah – Hari Kiamat


69:1 Hari kiamat,



69:2 apakah hari kiamat itu?


69:3 Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?


69:4 Kaum Tsamud dan ‘Aad telah mendustakan hari kiamat.


69:5 Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa.


69:6 Adapun kaum ‘Aad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang,


69:7 yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum ‘Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).


69:8 Maka kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal di antara mereka.


69:9 Dan telah datang Fir’aun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar.


69:10 Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.


69:11 Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang) kamu, ke dalam bahtera,


69:12 agar Kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.


69:13 Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup


69:14 dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.


69:15 Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,


69:16 dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah.


69:17 Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung ‘Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.


69:18 Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatupun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah).


69:19 Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata: “Ambillah, bacalah kitabku (ini)”.


69:20 Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.


69:21 Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai,


69:22 dalam surga yang tinggi,


69:23 buah-buahannya dekat,


69:24 (kepada mereka dikatakan): “Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu”.


69:25 Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: “Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini).


69:26 Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku.


69:27 Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.


69:28 Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.


69:29 Telah hilang kekuasaanku daripadaku”.


69:30 (Allah berfirman): “Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya.


69:31 Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.


69:32 Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.


69:33 Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar.


69:34 Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.


69:35 Maka tiada seorang temanpun baginya pada hari ini di sini.


69:36 Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.


69:37 Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.


69:38 Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.


69:39 Dan dengan apa yang tidak kamu lihat.


69:40 Sesungguhnya Al Quran itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia,


69:41 dan Al Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.


69:42 Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya.


69:43 Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.


69:44 Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebagian perkataan atas (nama) Kami,


69:45 niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya.


69:46 Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.


69:47 Maka sekali-kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.


69:48 Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.


69:49 Dan sesungguhnya Kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan(nya).


69:50 Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat).


69:51 Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini.


69:52 Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha Besar.



Updated: 16/12/2014 — 6:01 am

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.