Surah Al Ma’arij المعارج Terjemah Bahasa Indonesia

Terjemahan/Arti Surah Al Ma’arij Dalam Bahasa Indonesia.
Surah yang ke-70 dalam Al Qur’an dan terdiri dari 44 ayat.المعارج
Al Ma’aarij – Tempat-Tempat Naik


70:1 Seseorang telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa,


70:2 orang-orang kafir, yang tidak seorangpun dapat menolaknya,


70:3 (yang datang) dari Allah, Yang mempunyai tempat-tempat naik.


70:4 Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun.


70:5 Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.


70:6 Sesungguhnya mereka memandang siksaaan itu jauh (mustahil).


70:7 Sedangkan Kami memandangnya dekat (mungkin terjadi).


70:8 Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak,


70:9 dan gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang berterbangan),


70:10 dan tidak ada seorang teman akrabpun menanyakan temannya,


70:11 sedang mereka saling memandang. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari itu dengan anak-anaknya,


70:12 dan isterinya dan saudaranya,


70:13 dan kaum familinya yang melindunginya (di dunia).


70:14 Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian (mengharapkan) tebusan itu dapat menyelamatkannya.


70:15 Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak,


70:16 yang mengelupas kulit kepala,


70:17 yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling (dari agama),


70:18 serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.


70:19 Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.


70:20 Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah,


70:21 dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir,


70:22 kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat,


70:23 yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya,


70:24 dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,


70:25 bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),


70:26 dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan,


70:27 dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.


70:28 Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman (dari kedatangannya).


70:29 Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya,


70:30 kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.


70:31 Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.


70:32 Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.


70:33 Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya.


70:34 Dan orang-orang yang memelihara shalatnya.


70:35 Mereka itu (kekal) di surga lagi dimuliakan.


70:36 Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu,


70:37 dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok.


70:38 Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan?,


70:39 sekali-kali tidak! Sesungguhnya Kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui (air mani).


70:40 Maka aku bersumpah dengan Tuhan Yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa.


70:41 Untuk mengganti (mereka) dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan Kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.


70:42 Maka biarkanlah mereka tenggelam (dalam kebatilan) dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka,


70:43 (yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala (sewaktu di dunia),


70:44 dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya (serta) diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka.Updated: 16/12/2014 — 6:05 am

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.