Surah An Nazi’at النازعات Terjemah Bahasa Indonesia

Terjemahan/Arti Surah An Nazi’at Dalam Bahasa Indonesia.
Surah yang ke-79 dalam Al Qur’an dan terdiri dari 46 ayat.النازعات
An Nazi’at – Para Malaikat yang Mencabut


79:1 Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras,


79:2 dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut,


79:3 dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat,


79:4 dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang,


79:5 dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia).


79:6 (Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam,


79:7 tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.


79:8 Hati manusia pada waktu itu sangat takut,


79:9 Pandangannya tunduk.


79:10 (Orang-orang kafir) berkata: “Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula?


79:11 Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?”


79:12 Mereka berkata: “Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan”.


79:13 Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja,


79:14 maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.


79:15 Sudah sampaikah kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa.


79:16 Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah Lembah Thuwa;


79:17 “Pergilah kamu kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas,


79:18 dan katakanlah (kepada Fir’aun): “Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan)”.


79:19 Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya?”


79:20 Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.


79:21 Tetapi Fir’aun mendustakan dan mendurhakai.


79:22 Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa).


79:23 Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya.


79:24 (Seraya) berkata: “Akulah tuhanmu yang paling tinggi”.


79:25 Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia.


79:26 Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya).


79:27 Apakah kamu lebih sulit penciptaanya ataukah langit? Allah telah membinanya,


79:28 Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya,


79:29 dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.


79:30 Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya.


79:31 Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya.


79:32 Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh,


79:33 (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.


79:34 Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang.


79:35 Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya,


79:36 dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.


79:37 Adapun orang yang melampaui batas,


79:38 dan lebih mengutamakan kehidupan dunia,


79:39 maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya).


79:40 Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,


79:41 maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya).


79:42 (Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah terjadinya?


79:43 Siapakah kamu (maka) dapat menyebutkan (waktunya)?


79:44 Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya).


79:45 Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari berbangkit)


79:46 Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari.Updated: 17/12/2014 — 5:52 am

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.