Surah Ath Thuur الطور | Terjemah Bahasa Indonesia

Terjemahan/Arti Surah Ath Thuur Dalam Bahasa Indonesia.
Surah yang ke-52 dalam Al Qur’an dan terdiri dari 49 ayat.الطور
At-Tur – Bukit


52:1 Demi bukit,


52:2 dan Kitab yang ditulis,


52:3 pada lembaran yang terbuka,


52:4 dan demi Baitul Ma’mur,


52:5 dan atap yang ditinggikan (langit),


52:6 dan laut yang di dalam tanahnya ada api,


52:7 sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi,


52:8 tidak seorangpun yang dapat menolaknya,


52:9 pada hari ketika langit benar-benar bergoncang,


52:10 dan gunung benar-benar berjalan.


52:11 Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan,


52:12 (yaitu) orang-orang yang bermain-main dalam kebathilan,


52:13 pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya.


52:14 (Dikatakan kepada mereka): “Inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya”.


52:15 Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?


52:16 Masukklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu; kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.


52:17 Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan,


52:18 mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka; dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.


52:19 (Dikatakan kepada mereka): “Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan”,


52:20 mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.


52:21 Dan orang-oranng yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.


52:22 Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.


52:23 Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala (gelas) yang isinya tidak (menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa.


52:24 Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.


52:25 Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya.


52:26 Mereka berkata: “Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan diazab)”.


52:27 Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.


52:28 Sesungguhnya kami dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.


52:29 Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.


52:30 Bahkan mereka mengatakan: “Dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya”.


52:31 Katakanlah: “Tunggulah, maka sesungguhnya akupun termasuk orang yang menunggu (pula) bersama kamu”.


52:32 Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini ataukah mereka kaum yang melampaui batas?


52:33 Ataukah mereka mengatakan: “Dia (Muhammad) membuat-buatnya”. Sebenarnya mereka tidak beriman.


52:34 Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Quran itu jika mereka orang-orang yang benar.


52:35 Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?


52:36 Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?; sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan).


52:37 Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau merekakah yang berkuasa?


52:38 Ataukah mereka mempunyai tangga (ke langit) untuk mendengarkan pada tangga itu (hal-hal yang gaib)? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata.


52:39 Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?


52:40 Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?


52:41 Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?


52:42 Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya.


52:43 Ataukah mereka mempunyai tuhan selain Allah. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.


52:44 Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan: “Itu adalah awan yang bertindih-tindih”.


52:45 Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan kepada) mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan,


52:46 (yaitu) hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.


52:47 Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.


52:48 Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri,


52:49 dan bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang (di waktu fajar).Updated: 11/12/2014 — 5:26 am

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.