Teks Latin Surat Al Haaqqah – الحاقة

Tulisan atau Teks Latin Surat Al Haaqqah.
Surat yang ke-69 di dalam Al Qur’an dan terdiri dari 52 ayat.
Baca juga surat Al Haaqqah teks Arab, terjemah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.Al Haaqqah – الحاقة1. alhaaqqatu


2. maa alhaaqqatu


3. wamaa adraaka maa alhaaqqatu


4. kadzdzabat tsamuudu wa’aadun bialqaari’ati


5. fa-ammaa tsamuudu fauhlikuu bialththaaghiyati


6. wa-ammaa ‘aadun fauhlikuu biriihin sharsharin ‘aatiyatin


7. sakhkharahaa ‘alayhim sab’a layaalin watsamaaniyata ayyaamin husuuman fataraa alqawma fiihaa shar’aa ka-annahum a’jaazu nakhlin khaawiyatun


8. fahal taraa lahum min baaqiyatin


9. wajaa-a fir’awnu waman qablahu waalmu/tafikaatu bialkhaathi-ati


10. fa’ashaw rasuula rabbihim fa-akhadzahum akhdzatan raabiyatan


11. innaa lammaa thaghaa almaau hamalnaakum fii aljaariyati


12. linaj’alahaa lakum tadzkiratan wata’iyahaa udzunun waa’iyatun


13. fa-idzaa nufikha fii alshshuuri nafkhatun waahidatun


14. wahumilati al-ardhu waaljibaalu fadukkataa dakkatan waahidatan


15. fayawma-idzin waqa’ati alwaaqi’atu


16. wainsyaqqati alssamaau fahiya yawma-idzin waahiyatun


17. waalmalaku ‘alaa arjaa-ihaa wayahmilu ‘arsya rabbika fawqahum yawma-idzin tsamaaniyatun


18. yawma-idzin tu’radhuuna laa takhfaa minkum khaafiyatun


19. fa-ammaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaquulu haaumu iqrauu kitaabiyah


20. innii zhanantu annii mulaaqin hisaabiyah


21. fahuwa fii ‘iisyatin raadiyatin


22. fii jannatin ‘aaliyatin


23. quthuufuhaa daaniyatun


24. kuluu waisyrabuu hanii-an bimaa aslaftum fii al-ayyaami alkhaaliyati


25. wa-ammaa man uutiya kitaabahu bisyimaalihi fayaquulu yaa laytanii lam uuta kitaabiyah


26. walam adri maa hisaabiyah


27. yaa laytahaa kaanati alqaadiyatu


28. maa aghnaa ‘annii maaliyah


29. halaka ‘annii sulthaaniyah


30. khudzuuhu faghulluuhu


31. tsumma aljahiima shalluuhu


32. tsumma fii silsilatin dzar’uhaa sab’uuna dziraa’an fauslukuuhu


33. innahu kaana laa yu/minu biallaahi al’azhiimi


34. walaa yahudhdhu ‘alaa tha’aami almiskiini


35. falaysa lahu alyawma haahunaa hamiimun


36. walaa tha’aamun illaa min ghisliinin


37. laa ya/kuluhu illaa alkhaathi-uuna


38. falaa uqsimu bimaa tubshiruuna


39. wamaa laa tubshiruuna


40. innahu laqawlu rasuulin kariimin


41. wamaa huwa biqawli syaa’irin qaliilan maa tu/minuuna


42. walaa biqawli kaahinin qaliilan maa tadzakkaruuna


43. tanziilun min rabbi al’aalamiina


44. walaw taqawwala ‘alaynaa ba’dha al-aqaawiili


45. la-akhadznaa minhu bialyamiini


46. tsumma laqatha’naa minhu alwatiina


47. famaa minkum min ahadin ‘anhu haajiziina


48. wa-innahu latadzkiratun lilmuttaqiina


49. wa-innaa lana’lamu anna minkum mukadzdzibiina


50. wa-innahu lahasratun ‘alaa alkaafiriina


51. wa-innahu lahaqqu alyaqiini


52. fasabbih biismi rabbika al’azhiimiTinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.