Tag: hakikat islam

Ayat Tentang: Hakikat Islam

Klasifikasi ayat-ayat Al Qur’an tentang: Hakikat Islam. Ini merupakan Bab 1: Sekitar Arkanul Islam, dan termasuk Pasal 1: Ad-Dien (Agama). Berikut adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan topik Hakikat Islam: 1:6-7, 2:112,131-132,135,142,208, 3:19-20,51,67,85,101, 4:125, 5:16, 6:136,153,161, 7:29, 9:33, 10:25, 11:56, 12:40, 16:76, 19:36, 21:92, 22:54,78, 23:52,73, 24:46, 30:30,43, 31:22, 36:4,61, 39:54, 41:33, 42:13,53, 43:43,61,63, 48:2,20,28, 61:9, […]