Surah Ad Dukhan الدخان Terjemah Bahasa Indonesia

Terjemahan/Arti Surah Ad Dukhan Dalam Bahasa Indonesia.
Surah yang ke-44 dalam Al Qur’an dan terdiri dari 59 ayat.الدخان
Ad Dukhan – Kabut


44:1 Haa miim.


44:2 Demi Kitab (Al Quran) yang menjelaskan,


44:3 sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.


44:4 Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah,


44:5 (yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah Yang mengutus rasul-rasul,


44:6 sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,


44:7 Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang yang meyakini.


44:8 Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menghidupkan dan Yang mematikan (Dialah) Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu.


44:9 Tetapi mereka bermain-main dalam keragu-raguan.


44:10 Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata,


44:11 yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih.


44:12 (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman”.


44:13 Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan,


44:14 kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: “Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila”.


44:15 Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar).


44:16 (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan.


44:17 Sesungguhnya sebelum mereka telah Kami uji kaum Fir’aun dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia,


44:18 (dengan berkata): “Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil yang kamu perbudak). Sesungguhnya aku adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu,


44:19 dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.


44:20 Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu, dari keinginanmu merajamku,


44:21 dan jika kamu tidak beriman kepadaku maka biarkanlah aku (memimpin Bani Israil)”.


44:22 Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya: “Sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa (segerakanlah azab kepada mereka)”.


44:23 (Allah berfirman): “Maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hamba-Ku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar,


44:24 dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan”.


44:25 Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan,


44:26 dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah,


44:27 dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya,


44:28 demikianlah. Dan Kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.


44:29 Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan merekapun tidak diberi tangguh.


44:30 Dan sesungguhnya telah Kami selamatkan Bani Israil dari siksa yang menghinakan,


44:31 dari (azab) Fir’aun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas.


44:32 Dan sesungguhnya telah Kami pilih mereka dengan pengetahuan (Kami) atas bangsa-bangsa.


44:33 Dan Kami telah memberikan kepada mereka di antara tanda-tanda kekuasaan (Kami) sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.


44:34 Sesungguhnya mereka (kaum musyrik) itu benar-benar berkata,


44:35 “tidak ada kematian selain kematian di dunia ini. Dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan,


44:36 maka datangkanlah (kembali) bapak-bapak kami jika kamu memang orang-orang yang benar”.


44:37 Apakah mereka (kaum musyrikin) yang lebih baik ataukah kaum Tubba’ dan orang-orang yang sebelum mereka. Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa.


44:38 Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main.


44:39 Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.


44:40 Sesungguhnya hari keputusan (hari kiamat) itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya,


44:41 yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan,


44:42 kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.


44:43 Sesungguhnya pohon zaqqum itu,


44:44 makanan orang yang banyak berdosa.


44:45 (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut,


44:46 seperti mendidihnya air yang amat panas.


44:47 Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka.


44:48 Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas.


44:49 Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.


44:50 Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya.


44:51 Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman,


44:52 (yaitu) di dalam taman-taman dan mata-air-mata-air;


44:53 mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan,


44:54 demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari.


44:55 Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran),


44:56 mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka,


44:57 sebagai karunia dari Tuhanmu. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar.


44:58 Sesungguhnya Kami mudahkan Al Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran.


44:59 Maka tunggulah; sesungguhnya mereka itu menunggu (pula).Updated: 09/12/2014 — 3:06 pm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *