Surah Al Mursalat المرسلات Terjemah Bahasa Indonesia

Terjemahan/Arti Surah Al Mursalat Dalam Bahasa Indonesia.
Surah yang ke-77 dalam Al Qur’an dan terdiri dari 50 ayat.المرسلات
Al Mursalat – Para Malaikat Yang Diutus


77:1 Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan,


77:2 dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya,


77:3 dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya,


77:4 dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang hak dan yang bathil) dengan sejelas-jelasnya,


77:5 dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,


77:6 untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan,


77:7 sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.


77:8 Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan,


77:9 dan apabila langit telah dibelah,


77:10 dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu,


77:11 dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu (mereka).


77:12 (Niscaya dikatakan kepada mereka:) “Sampai hari apakah ditangguhkan (mengazab orang-orang kafir itu)?”


77:13 Sampai hari keputusan.


77:14 Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?


77:15 Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.


77:16 Bukankah Kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu?


77:17 Lalu Kami iringkan (azab Kami terhadap) mereka dengan (mengazab) orang-orang yang datang kemudian.


77:18 Demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.


77:19 Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.


77:20 Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina?


77:21 kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim),


77:22 sampai waktu yang ditentukan,


77:23 lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan.


77:24 Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.


77:25 Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul,


77:26 orang-orang hidup dan orang-orang mati?


77:27 dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air tawar?


77:28 Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.


77:29 (Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat): “Pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya.


77:30 Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang,


77:31 yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka”.


77:32 Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana.


77:33 Seolah-olah ia iringan unta yang kuning.


77:34 Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.


77:35 Ini adalah hari, yang mereka tidak dapat berbicara (pada hari itu),


77:36 dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka (dapat) minta uzur.


77:37 Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.


77:38 Ini adalah hari keputusan; (pada hari ini) Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang terdahulu.


77:39 Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku.


77:40 Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.


77:41 Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (yang teduh) dan (di sekitar) mata-mata air.


77:42 Dan (mendapat) buah-buahan dari (macam-macam) yang mereka ingini.


77:43 (Dikatakan kepada mereka): “Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan”.


77:44 Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.


77:45 Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.


77:46 (Dikatakan kepada orang-orang kafir): “Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (di dunia dalam waktu) yang pendek; sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa”.


77:47 Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.


77:48 Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Rukuklah, niscaya mereka tidak mau ruku’.


77:49 Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.


77:50 Maka kepada perkataan apakah selain Al Quran ini mereka akan beriman?Updated: 17/12/2014 — 5:44 am

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *